Vi vill tacka alla er fantastiska sjuksköterskor som dag efter dag, natt efter natt, håller i, håller om, håller ut

12 maj 2018

Idag är det sjuksköterskornas dag.

Vi vill tacka alla er fantastiska sjuksköterskor som dag efter dag, natt efter natt, håller i, håller om, håller ut. Vi vill påminna er och oss om att otillräckligheten vi allt för ofta känner inte beror på oss själva, utan är konsekvenser av politiska val. Val att specifika mätbara mål och ekonomiska resultat är viktigare än vår arbetsmiljö och vårdens kvalité.

Kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för landets sjuksköterskor?
Kan vi skapa en förutsägbar finansiering och en långsiktig helhetsplan för vården?
Kan vi skapa en förebyggande och personcentrerad vård som är jämställd och jämlik?
#klartvikan

Hälsningar från sjuksköterskorna:

Cherry Batrapo,
Lund, riksdagskandidat

Stina Sewén,
Göteborg, riksdagskandidat

Shahandeh Seyfizadeh,
Umeå, landstingskandidat Västerbotten

Lisa Axelsson,
Sölvesborg, landstingskandidat Blekinge

Therése Towman,
Staffanstorp, kandidat Region Skåne

Nimo Osman,
Stockholm, kommunfullmäktigekandidat

Kristin Sott,
Mölndal, landstingskandidat Västra Götalandsregionen