Vi solidariserar med samiska och icke-samiska aktivister i skogsupproret

3 maj 2021

Feministiskt initiativ kräver att regeringen:

🔥 Ratificerar FN:s urfolkskonvention ILO 169 (som garanterar samisk vetorätt mot exploatering av Sápmi)
🔥 Ändrar statligt ägda Sveaskogs ägardirektiv till att prioritera naturens och urfolks rättigheter framför dagens avkastningskrav.
🔥 Förbjuder all kalavverkning av Sveriges och Sápmis sista naturskogar.

Feministiskt initiativ solidariserar med de samiska och icke-samiska aktivister som med fredlig civil olydnad ställer sina kroppar i vägen för skogsmaskiner, för att hindra skövling av de sista naturskogarna i Sápmi. Det är statligt ägda Sveaskog som har beslutat att avverka hänglavsskogar utan samebyarnas godkännande.

På plats är Skogsupprorets samiska aktivister, Extinction Rebellion och Fältbiologerna. På plats är även poliser. Vid femtiden i morse med 13 polisbilar för att säkra hämtning av virke i Juoksuvaara. Den 27 april för demontering av blockad i Paharova, där de med risk för aktivisters säkerhet rev en näverkåta som stod i vägen för avverkning.

Detta är ett brott mot samers mänskliga rättigheter som urfolk, Sveriges miljömål och Parisavtalet. Under en eskalerande klimatkris och kollaps av ekosystem behöver naturskogen stå kvar och allt kalhyggesbruk upphöra. Renbetsmarken håller på att försvinna och det som finns kvar behöver skyddas. Feministiskt initiativ erkänner desperationen, sorgen och smärtan som uppstår då hotet mot kulturarv, biologisk mångfald och mänsklighetens överlevnad eskalerar. Vi ställer oss bakom den fredliga civila olydnad som kämpar för att övergreppen på moder jord ska upphöra.