Vi rekryterar fler talespersoner och politiska sekreterare till Riksdagsgruppen

5 juni 2020

Feministiskt initiativ söker just nu efter fler medlemmar till Riksdagsgruppen. Gruppen består av flertalet utskott, dels utskott som speglar utskotten i riksdagen, dels utskott som speglar tematiska grupper inom Fi. Gruppen består av talespersoner, som är ansvariga för specifika politikområden, samt av politiska sekreterare som jobbar i utskotten tillsammans med talesperson, partiledare och partistyrelse.

Riksdagsgruppen deltar i det politiska samtalet genom att sprida befintlig nationell Fi-politik i debatt, samt genom att utforma och konkretisera Fi:s politik i relevanta politiska förslag som förankras med partiledare och partistyrelse. Omfattande politikutveckling ska i första hand göras i anslutning till kongress, och gärna genom rådslag för att inkludera fler Fi-medlemmar i processen. Riksdagsgruppen arbetar även med aktivism och med folkbildning internt och externt, med syftet att öka kännedomen om Feministiskt initiativs nationella politik. Riksdagsgruppens arbete ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig partiverksamhet och ha kontakt med det kommunpolitiska arbetet, med Fi-studenter och Unga Feminister.

Ansvarig för Riksdagsgruppens arbete utses av styrelsen. Partiledare har tillsammans med Riksdagsgruppens ledare ett särskilt ansvar för att Riksdagsgruppens förslag förankras och beslutas om i styrelsen.

RIKSDAGSGRUPPEN SÖKER
Talespersoner
Talespersoner representerar Feministiskt initiativ inom sitt politikområde, och arbetar proaktivt och reaktivt med prioriterade politiska frågor genom uttalanden (exempelvis debattartiklar och texter till sociala medier och hemsida, samt intervjuer och debatter), närvaro och synlighet. Talespersoner förväntas finnas till hands för medlemmar, Fi-föreningar och media för att berätta om Fi:s politik, samt engagera medlemmar inom sitt område. Talespersoner bör samverka externt, men också mellan varandra i partiet. Uppdraget tar 4-10 i veckan. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

I uppdraget ingår:

 • Att stödja grupper, styrelse och partiledare med underlag som rör ditt politikområde
 • Att medverka på externa och interna samtal för att berätta om Fi:s politik
 • Att tillsammans med delar av Riksdagsgruppen och partiledare göra upp en plan för hur vi når ut med vår politik och även vara med att utveckla denna
 • Att månadsvis medverka på digitala möten som partiledare sammankallar till. Vid dessa möten deltar Riksdagsgruppen, samt partistyrelsens politik- och kommunikationsgrupp.
 • Att ansvara för att ditt utskott producerar debattartiklar inom utskottets politikområde, särskilt i anslutning till relevanta händelser och datum. Debattartiklar publiceras genom Fi:s pressansvariga.

Vi rekryterar nu talespersoner för dessa politikområden:

 • Arbetsmarknadspolitisk talesperson
 • Barnrättspolitisk talesperson
 • Hbtq-politisk talesperson
 • Kulturpolitisk talesperson
 • Migration-, asyl- och flyktingpolitisk talesperson
 • Miljö- och klimatpolitisk talesperson
 • Sjukvårdspolitisk talesperson
 • Socialförsäkringspolitisk talesperson
 • Socialpolitisk talesperson
 • Cilvilpolitisk talesperson
 • Urfolkspolitisk talesperson
 • Djurpolitisk talesperson
 • Sexualbrottspolitisk talesperson

Talespersoner väljs på två år och kan väljas om. Juni månad vartannat år tas nya beslut om talespersoner. Rekryteringen av talespersoner påbörjas i mars samma år, med undantag för 2020 då rekryteringen påbörjas i maj och beslut fattas i juli.

Uppdragen ska revideras vartannat år, dels avseende vilka som innehar uppdrag som talespersoner och dels avseende vilka politikområden som ska ha talespersoner.

Anmäl ditt intresse för att bli talesperson genom att fylla i detta formulär

Ytterligare rekryteringsunderlag kan begäras. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 12 juni.

RIKSDAGSGRUPPEN SÖKER
Politiska sekreterare
Som politisk sekreterare i Riksdagsgruppen omsätter du Feministiskt initiativs politik i konkreta politiska förslag och arbetar med politikutveckling, folkbildning och aktivism inom ditt politikområde. Uppdraget är ideellt och har ingen tidsbegränsning. Som politisk sekreterare förväntas du arbeta 1-10 timmar i veckan beroende på period. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

Som politisk sekreterare bidrar du med expertkompetens, research, faktagranskning och komplettering av skrivna texter, samt skriver underlag såsom motioner, propositioner och debattartiklar. Din roll är i första hand att bistå talespersonen för ditt utskott med underlag. Du kan även ombes att bistå partiledare med underlag. Vid behov och möjlighet ska Riksdagsgruppen och därmed du som politisk sekreterare även finnas som resurs för Fi:s kommun- och regionpolitiker i deras nämndarbete.

Följande utskott och temagrupper finns att ansluta sig till:

 • Arbetsmarknadsutskottet
 • Socialförsäkringsutskottet
 • Socialutskottet
 • Civilutskottet
 • Utbildningsutskottet
 • Kulturutskottet
 • Finansutskottet
 • Skatteutskottet
 • Utrikesutskottet
 • Försvarsutskottet
 • EU-nämnden
 • Konstitutionsutskottet
 • Justitieutskottet
 • Trafikutskottet
 • Miljö- och Jordbruksutskottet
 • Näringsutskottet
 • Gles- och landsbygd
 • Urfolk
 • Antirasism
 • Djurpolitik
 • Funktionalitet
 • Barnrätt

Anmäl ditt intresse för att bli politisk sekreterare i Riksdagsgruppen genom att fylla i detta formulär

Ytterligare rekryteringsunderlag kan begäras. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 12 juni. Därefter fortsätter vi rekrytera politiska sekreterare kontinuerligt.