Vi gör inte skillnad på barn och barn

24 april 2018

Vi jublar gärna för att en del ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi applåderar civilsamhället som främst bestått av de unga själva som kämpat ihärdigt för sina och andra ungas rätt till amnesti. Men det är en bitter seger.

I oktober förra året röstade stadshuset i Stockholm Stad ja till papperslösa barns rätt till ekonomiskt bistånd – F!s gruppledare Anna Rantala Bonnier som var med och såg till att få igenom beslutet sa ”F! vill stärka papperslösa barns rättigheter. Vi gör inte skillnad på barn och barn.” Det är precis det som vi idag annars gör med dagens rådande politik som jobbar mot och inte för unga och som gör skillnad på barn och barn. Vissa unga ska nu enligt det nya undantaget få möjlighet till att stanna lägre i Sverige och få avsluta sina studier medan andra som inte riktigt passar in i mallen och datumen ska lämnas utanför, bokstavligen. Antalet ensamkommande unga som idag är hem- och papperslösa ökar vilket redan för med sig stora problem och där ideella krafter gör allt de kan och hinner med. Krafter som inte räcker till alla de unga som skulle behöva det.

De unga som trots allt nu kommer att få uppehållstillstånd kommer att hamna utanför de system som finns för att underlätta en etablering i Sverige och se till att nyanlända kan få en bostad. Civilsamhället och privatpersoner har tagit ett huvudansvar för den här gruppen av asylsökande det senaste året. Det är nödvändigt att regeringen nu tar sig samman och ser till att det offentliga tar över ansvaret för vad som kommer att bli deras etablering.

Vi i Feministiskt initiativ kämpar för en verkligt anständig flyktingpolitik – där vi respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande medmänsklighet, river upp regeringens försämringar från 2015, ger en större flyktingamnesti, tillåter familjeåterföreningar, ger permanenta uppehållstillstånd och skapar lagliga vägar till Sverige och Europa. Och vi har kvar vår viktiga vision om en värld och ett Sverige utan gränser. Denna nödvändiga politik har tyvärr inget stöd av nuvarande riksdag eller regering. Därför behövs F! i riksdagen.

Farida Al-Abani
Migration- och asylrättspolitisk talesperson