Stoppa Israels folkmord – NU!

16 juli 2014

Sissela Nordling Blanco: Det handlar alltså inte om två jämbördiga stridande parter med proportionerliga styrkor, utan om regelrätt folkmord på omringade civila som mål.

Det är nio dagar sen Israel påbörjade flygattacker mot Gaza. Försök till förhandlingar om vapenvila har initierats utan framgång. I går gick Israel ut med att de återupptar flyganfallen mot Gazaremsan. Över 200 personer har hittills mist livet, varav 36 av offren varit barn. Israels angrepp skiljer sig från tidigare attacker då deras främsta mål denna gång varit civila, vilket resulterat i att 80 % av dödsfallen är civila, där över hälften av offren är kvinnor och barn.

– Det finns ingen ursäkt för sådant urskillningslöst våld mot civila, säger Gudrun Schyman.

Gaza är ett fängelse utan väggar eller tak och befolkningen i Gaza är belägrade av Israel. Ockupationsmakten Israel kontrollerar såväl Gazas gränser som dess luftrum. Det palestinska folket har stora svårigheter att söka skydda från den gisslansituation som pågår. Att säga att staten Israel har rätt att ”försvara” sig är att bortse från att Palestina vare sig har armé, luftvärn eller sjövapen.

– Det handlar alltså inte om två jämbördiga stridande parter med proportionerliga styrkor, utan om regelrätt folkmord på omringade civila som mål, säger Sissela Nordling Blanco.

Feministiskt initiativ kräver krafttag och vill att Sverige ska inta en ledande roll i att stoppa Israels flygattacker och missilangrepp mot Gazaremsan, då de utgör ett brott mot folkrätten.

Det är oacceptabelt att vår utrikesminister Carl Bildt går ut med ”att det inte är upp till omvärlden att lösa situationen i Gaza”. Samma passiva ställning har EU intagit. Till skillnad från vår utrikesminister anser vi att de gemensamma krafterna i världen kan bidra till fred mellan Israel och Palestina, på samma sätt som internationellt engagemang bidrog till ett slut på apartheidsystemet i Sydafrika.

– Det är ovärdigt en utrikesminister att vänta ut konflikten medan folk blir dödade. Fredsförhandlingar är det viktigaste verktyget för fred. Inte militarism och våld, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ anser att Sverige som enskilt land och som medlem i både EU och FN  ska agera tydligt och kraftfullt i denna svåra situation. Fi vill att Sverige intar en aktiv roll i fredsarbetet.

Att häva blockaden mot Gazaremsan, då den skapar omfattande svårigheter att försörja folket och stora försämringar av infrastrukturen, skulle innebära ett första steg mot stabilitet och säkerhet i regionen. Trots detta har inga sådana initiativ har tagits.

Feministiskt initiativ uppmanar att:
o FN ingriper för att stoppa dödandet.
o Blockaden som är grunden till den humanitära och ekonomiska krisen i Gaza hävs.
o Sverige omedelbart drar tillbaka sin Israelambassadör.
o Palestina erkänns som en stat.
o Sanktioner sätts in på Israel som bryter mot folkrätten och mänskliga rättigheter.
o All vapenexport till EU stoppas.
o Utbyggnaden av bosättningar upphör.
o Muren på ockuperad mark rivs.
o Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem hävs.
o Handelssanktioner och bojkott av Israeliska varor införs som påtryckningsmedel mot Israel tills fredssamtal är i stånd