Vi fördömer den militära attacken mot Syrien

15 april 2018

Militära attacker genomfördes i går morse mot Syrien i en koordinerad insats av USA, Storbritannien och Frankrike. Den uttalade anledningen är att straffa Syrien för en attack där kemvapen användes mot Douma i förra veckan.

 

Användning av kemvapen är ett brott mot internationell rätt. Detta måste utredas, och sanktionsmekanismerna enligt internationell rätt måste tillämpas, men att attackera ett land utan mandat från FN utgör också ett brott mot folkrätten. FN:s fredsbevarande roll undermineras på detta sätt. Världen var vittne till hur diskussioner i säkerhetsrådet strandade på grund av utövning av en odemokratisk mekanism som kallas för vetorätt. Feministiskt initiativ har, vid flera olika tillfällen, påpekat att denna mekanism måste försvinna från FN:s säkerhetsråd.

Feministiskt initiativ fördömer attackerna som USA, Storbritannien och Frankrike nu gjort. För att de strider mot folkrätten. Alla kommer ihåg när USA tillsammans med sina allierade, bl.a. Frankrike och Storbritannien, attackerade Irak för några år sedan. Även då utan mandat från FN. Världen upplever fortfarande de allvarliga konsekvenserna av dessa handlingar.

Det internationella samfundet måste komma fram till sådana politiska åtgärder som skapar förutsättningar för fred. För att lyckas med det måste den politiska dialogen prioriteras. Vapenspråk har inte någon plats här. Krigsförbrytelser tänjer på gränserna för krig. Kampen mot IS har skett utan hänsyn till det syriska folkets lidande i kriget i Syrien, och det belastar vårt moraliska ansvar.

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson