Vi behöver åtgärder för tillräckliga pensioner nu!

22 juni 2016

13528934_998261966895426_6816452479876507677_n

Att ge människor en trygg ålderdom och förse dem med en inkomst som tillåter en anständig levnadsnivå och skyddar dem från fattigdom bör vara varje pensionssystems verkliga syfte, står det att läsa i EU-kommissionens genomgripande rapport från 2015 om äldre människors ekonomiska villkor i EU.

Feministiskt initiativ tycker att det är bra att regeringen tar frågan om jämställda pensioner på allvar. De rapporter som presenterades igår visar på ökad kunskap kring de förödande konsekvenser dagens system har för stora grupper. Hjulen maler långsamt och rapporterna är ett underlag för fortsatt arbete. Med 231 000 pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns i Sverige kan vi inte vänta längre. Det behövs åtgärder nu. Börja med att höja garantipensionen till 11 830 kronor i månaden. Sedan kan vi se över resten.

Lotten Sunna, Socialförsäkringspolitisk talesperson
Gudrun Schyman, Partiledare

Den 5 juli presenterar Feministiskt initiativ en feministisk, normkritisk och systemkritisk rapport om pensioner i Almedalen.