Vi är på plats i Almedalen 2018

30 maj 2018

Förra året bojkottade Feministiskt initiativ Almedalsveckan eftersom arrangören Region Gotland då upplät plats och utrymme åt nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

I år har NMR nekats att hyra mark och därför är vi på plats. Tyvärr har polisen gett dem tillstånd att hålla torgmöte. Detta vill vi ändra på.

Feministiskt initiativ vill att:

  • Sveriges regering och riksdag ska uppfylla sina åtaganden genom att förbjuda nazistisk organisering.
  • Polisen ska se över sina beslut om torgmöten så att de grundar sig i det Sverige åtagit sig i FN-konventionen om avskaffande av alla sorters rasdiskriminering och därmed säga nej till ansökan om torgmöten för nazistiska grupper.

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) instiftades redan 1965. Sverige ratificerade den 1972, men uppfyller inte sina åtagande och har vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté för detta.