Vårt monopol ska hyllas inte hyvlas

17 april 2018

"Risk för stroke även vid måttlig alkoholkonsumtion" var rubriken till en ny studie som kom förra veckan. Men myten om att måttlig konsumtion är bra för hälsan är seglivad.

Denna nya forskning från Umeå universitet, som sammanställt en rad olika studier, bekräftar ännu en gång att måttligt bruk av alkohol ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar t.ex. stroke. Det är ett tungt vägande argument för att stärka det fortsatta arbetet med förebyggande åtgärder för att minska bruket av alkohol bland alla grupper. Särskilt när vi idag har rekordlåga nivåer av bruk bland unga.

Samtidigt föreslår riksdagens socialutskott att försäljningsställen för alkohol ska utökas och att det ska blir lättare för fler att bedriva gårdsförsäljning. Trots att tidigare utredningar tydligt visat att det skulle strida mot dagens monopol och EU-lagstiftning och trots att socialutskottets främsta syfte i sammanhanget borde vara att värna och förbättra folkhälsan.

Feministiskt initiativ anser att alkoholmonopolet är en viktig pusselbit i arbetet för folkhälsan och för att förebygga alkoholens kostsamma skadeverkningar. Vi ser att det både kan utvecklas och förstärkas, t.ex. genom att återinföra förbud mot alkoholreklam, vilket vi vet har positiv effekt på folkhälsan. För det kan ju knappast vara så att folkhälsan ska äventyras till förmån för lite närodlad sprit för att öka attraktionen i de gröna näringarna.

 

 

Farida Al-Abani,
socialpolitisk talesperson