Varför är Amany El Gharib på Fi:s listor trots att hon inte kan bli vald?

19 maj 2014

Valberedningen har i sitt arbete valt de bästa kandidaterna till våra listor utifrån kompetens, erfarenheter och förmåga att driva fram Fi:s politik. Amany är en otroligt kompetent kandidat och lämplig företrädare för Feministiskt initaitiv, vi har inte sett det som ett hinder att hon inte har uppehållstillstånd i Sverige.

Om Amany El Gharib:

  • Arbete med kvinnors rättigheter internationellt, särskilt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i konfliktområden
  • Demokrati och kvinnors politiska deltagande
  • Har studerat genusvetenskap och kvinnors deltagande i fredsarbete och konfliktlösning
  • Har arbetat som rådgivare åt gynekologer, sjukvårdspersonal, advokater, psykologer och socialarbetare i Palestina
  • Har ett stort nätverk och kontakter med internationella frivilligorganisationer som jobbar för mänskliga rättigheter
  • Blev 2013 utsedd som en av världens 100 mest framstående unga ledare
  • Har föreläst för bl.a. Amnesty, Röda korset, i Sverige och mellanöstern

Fokus är alltså på Amany som en kompetent kandidat som vi tror kan föra fram Fi:s politik, hon finns på listan för hennes unika kunskaper och erfarenheter och enorma arbete med kvinnors rättigheter, hälsa och fredsarbete som vi tror behövs i EU.

Angående att Amany ”inte kan bli vald”:

Det är fullt möjligt att rösta på Amany, hon står på våra listor. Vi vet inte vad som händer om hon blir vald, det har inte hänt tidigare. Kommer man att lyfta ut en demokratiskt vald representant ur parlamentet?

Om hon inte kan väljas, lurar ni inte väljarna då?

Vi utgår från att våra väljare vet vilken politik de röstar på när de röstar på Fi. En av våra viktigaste frågor är frågan om öppna gränser och när man röstar på Fi så röstar man för det.

Enligt valmyndigheten (vad TT har uppgett) kommer Amany att plockas bort från listan och nästa person går in istället om Amany blir vald. Är det inte att gå väljarna bakom ryggen?

Vi vet inte vad som händer om Amany blir vald. Det har aldrig hänt tidigare. Om Amany blir vald och tillräckligt många vill att hon ska representera dem i EU, kan man ta bort henne? Det är grunden för demokratin att folket väljer dess representanter. Om Amany blir vald att representera Fi i Europaparlamentet visar det att nuvarande reglerna behöver ändras. Fi driver frågan om öppna gränser och anser att alla ska ha samma rättigheter till politiskt deltagande i en demokrati.

Om Amanys status:

Amany sökte asyl i Sverige i september 2013. Den 6 november beslutade Migrationsverket att hon skulle förflyttas till Norge med anledning av Dublinkonventionen. Amany sökte asyl i Norge och har nu fått uppehållstillstånd och väntar på att inleda sin ID-process i Norge.

Ur Amanys egen presentation:

Im’a women’s rights activist from Gaza – Palestine. I’m a postgraduate student in Al Azhar university in Palestine where I’m doing a thesis about ‘”Arabic Women’s Political Participation in Arab Spring Revolution in Egypt and Yemen and its impact on the Palestinian women’s Political Participation.” I have finished a postgraduate diploma at the Gender Equality Studies as well. My final assignment focused on ”Palestinian Women’s Political Participation in Peace Building and Conflicts Resolution.”

In Gaza I worked as coordinator for the ”Regional Convention on Sexual and Reproductive Rights and Health of the Palestinian, Jordanian and Lebanese women in a vulnerable situation” program. The program focused on reproductive and sexual health and rights, as well as combating gender based violence and promoting political participation of women. I led a staff of Gynecologists, Nurses, Psychologists, Social workers and Lawyers and their duties include providing counseling and organizing awareness sessions for young women and men in Gaza on the issues mentioned above beside participating in campaigns. In addition, because of my solid background in managing human rights defense, humanitarian support, psycho social support, self assessment and strategic planning projects; I have taken part in several meetings on olicy planning with national and international organizations in Gaza.

I participated in Anna Lindhs forum 2013 to speak about gender stereotype in Palestine, and in May 2013 I also was one of the 100 young leaders who participated in Women deliver conference in Malaysia, and spent 6 weeks in Norway in the international summer school of Oslo to do some studies about women and peace. I presented a presentation about Palestinian women and UNRES 1325. I did a lecture in Amnesty International about the Palestinian young women’s political participation in peace and conflicts resolution, I did another one in 17th of December in the Red Cross in the same topic. I also had an interview in the newsletter about Human Rights, struggle and peace during the last Attack on Gaza. I also did an interview in the same topic in a radio program, the 29th of November ”the day of Palestine recognition in UN”. I had a speech in the presence of many parliament members in Iceland about gender perspective in politics ” peace and conflicts in Palestine” , in Egypt i participated in seminar regarding the government politics regarding the NGOs in June 2013 , while in Oslo i had a presentation about the Palestinian and the identity politics and women’s political participation in July 2013 . In 24 of October i did speak about Palestinian women’s movement in Stockholm with the Interfem, as well I did many activities in Volgo the activists house in Gothenburg.