Värdlandsavtalet – ett underbetyg för demokratin

26 maj 2016

Gudrun NATO

Riksdagen beslutade igår att godkänna samarbetsavtalet mellan försvarsalliansen Nato och Sverige, det så kallade värdlandsavtalet. Feministiskt initiativ anser att det är en stor besvikelse som ökar osäkerheten i vårt närområde och hotar Sveriges alliansfrihet.

—Ökad Natonärvaro i Sverige ökar osäkerheten i vår direkta närhet. Varje närmande till Nato, en allians som bygger på militär avskräckning och kärnvapenhot, försvårar möjligheterna för Sverige att arbeta aktivt för nedrustning och hållbar fred. Den alliansfrihet som varit kärnan i Sveriges säkerhetspolitik i decennier försvagas nu successivt, säger Gudrun Schyman, Partiledare för Feministiskt initiativ.

—Det rimliga hade varit att skjuta upp beslutet och respektera att en demokratisk process tar tid och kräver folkbildning och öppen debatt. I stället har vi som varit kritiska misstänkliggjorts och anklagats för att gå Putins ärenden. Det är ett underbetyg för demokratin. Inte minst i de två folkrörelsebaserade regeringspartierna. Att ett närmande till en kärnvapenbaserad militärallians skulle kunna vara ett uttryck för en feministiskt utrikes- och säkerhetspolitik säger något om ihåligheten i regeringens retorik, säger Gudrun Schyman.

Avtalet innebär att det blir enklare för Sverige att genomföra övningar, stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig och öppnar för att Nato ska kunna basera styrkor, helikoptrar, flygplan och fartyg på svenskt territorium. Det på inbjudan av den svenska regeringen. Vänsterpartiets krav på att förslaget om värdlandsavtalet skulle vara vilande och att tiden skulle utnyttjas till att räta ut alla de frågetecken kring avtalet som fortfarande finns röstades igår ner.

—Det är en stor besvikelse för många. Den folkliga aktiviteten har varit stor det senaste året. Det har arrangerats massvis med möten runt om i landet, nya aktivistgrupper har bildats och flera stora partidistrikt i både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit kritiska och velat vänta. En samlad fredsrörelse har krävt en säkerhetspolitisk analys. Sällan har så många haft så lite kunskaper om så mycket, avslutar Gudrun Schyman.