Valanalys 2018

10 december 2018

Nu är vår analys av valet klar.

Det vi upplever är att många väljare anser att Feministiskt initiativ har den bästa politiken men att de var för osäkert om vi skulle komma in i riksdagen. Samtidigt handlade det politiska samtalet, både i media och bland andra partier, om traditionella och auktoritära värden. Det har varit svårt för Fi att nå ut med mänskliga rättigheter som motpol när rädslan har förskjutit värderingarna i samhället.

Vi kan se att vi hade behövt prioritera tydligare bland alla de frågor som fanns med i strategin, och valplattformen. Det hade möjliggjort att vi i slutet av valrörelsen hade kunnat lyfta mer specifika sakfrågor. Fi kunde också ha varit bättre på att lyfta de framgångar som vi haft på EU-nivå, och i kommuner, för att tydligare visa på vad som sker när feminister tar plats i maktens rum.

Maria Pettersson,
partisekreterare