Vår syn på konflikten mellan Israel och Palestina

19 juli 2018

Feministiskt initiativ har fått frågor om vår syn på konflikten mellan Israel och Palestina. Vår politik är klar.

Vi accepterar inte Israels ockupation. I solidaritet med det palestinska folket tar vi starkt avstånd från de kränkningar av mänskliga rättigheter som ständigt pågår. Samtidigt känner vi stark avsky när protester mot den israeliska statens övervåld övergår i hat mot judar och uppmaningar till våld mot dem. Det judiska folket kan inte hållas ansvariga för den israeliska statens agerande. Antisemitism kan aldrig och ska aldrig ursäktas, oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans i världen. Politiken måste arbeta för en långsiktig fred och en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva i säkerhet, sida vid sida.

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ