Var med och utveckla Fi:s bildningsverksamhet!

Om Fi Bildning

Fi Bildning ansvarar för nationella utbildningar för medlemmar, och stöttar lokalföreningar i deras bildningsverksamhet utifrån deras behov. Fi Bildning utvecklar och upprätthåller centralt studiematerial, rutiner för återkommande internutbildningar/medlemsutbildningar, samt för att fortlöpande utbilda förtroendevalda inom Feministiskt initiativ enligt beslut från kongress och partistyrelse. 

Om uppdraget 

Nu startar vi denna nya arbetsgrupp och söker därför både samordnare och medlemmar till arbetsgruppen. Var med och bidra till att Feministiskt initiativ har en aktiv bildningsverksamhet för sina medlemmar, föreningar, företrädare och kandidater. 

Framöver ska bland annat uppdaterade utbildningar om inkluderande och intersektionell feminism, antirasism, miljö- och klimaträttvisa samt naturens rättigheter utformas och genomföras. I vissa fall behöver utbildningarnas innehåll bearbetas och tas fram, medan andra är i princip färdiga och ska paketeras och föras ut till medlemmar och föreningar. Utöver de utbildningar som är fastslagna av kongress och partistyrelse så finns utrymme för kreativitet kring olika sätt att sprida kunskap om Fi-feminismen som politik och ideologi såväl internt som externt.

Som samordnare leder du gruppens arbete och står i dialog med partistyrelsens områdesansvariga ledamöter. Som medlemmar i arbetsgruppen hjälps ni åt att driva och fördela arbetet utifrån era förutsättningar och engagemang.

Arbetet beräknas kräva ca 4-6 timmar/vecka för samordnare, och ca 2-4 timmar/vecka för medlemmar, men anpassas naturligtvis efter allas möjligheter.  

Som samordnare för arbetsgruppen är det bra, men inte nödvändigt, om du:

  • Har vana att leda och samordna arbetsgrupper eller projekt,
  • Har viss kännedom om Fi:s organisation,
  • Är införstådd i organisatoriskt arbete med antirasistisk feminism och intersektionalitet,
  • Är duktig på att skapa inkluderande sammanhang med plats för oliktänkande. 

Det är bra om medlemmar i arbetsgruppen:

  • Gillar att tänka kreativt kring lärandeprocesser i form och innehåll,
  • Ser lärande som en del av såväl organisatorisk som politisk utveckling och hållbarhet,
  • Har kunskap om olika tillgänglighetsperspektiv när det gäller utformning och användning av pedagogiskt material,
  • Tycker om att arbeta med såväl text och bild som ljud och video.

 

Vi ser fram emot din ansökan! 

 

 

Vid frågor om uppdraget, kontakta [email protected]