Vår ekonomiska rapport inför valet 2014

2 juli 2014

Idag presenterar Feministiskt initiativ sin ekonomiska rapport inför riksdagsvalet 2014, där vi redogör för vilka ekonomiska omprioriteringar och nya redskap vi vill se för att kunna genomföra vår politik.

I rapporten visar vi hur vi vill finansiera viktiga politiska reformer som jämställda löner, arbetstidsförkortning, rättvisa och etiska pensioner, en upprustning av välfärden och skolan, ett hållbart samhälle samt en satsning på kultur.

– Feministisk ekonomisk politik handlar om att finna vägar att nå de mål vi sätter upp. I vår rapport visar vi att det finns goda möjligheter till finansiering av starkare välfärd, kultur, hållbarhet, demokratiutveckling och verklig säkerhet, säger Gudrun Schyman, talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ har som parti utanför riksdagen inte resurser att göra beräkningar på alla reformer och vi har ingen skuggbudget. I rapporten redogör vi dock för vilka omprioriteringar vi vill göra, var vi vill öka anslag och var vi ser att det finns resurser att ta av till detta.

Här är en sammanfattning av de omprioriteringar vi vill göra:

POLITISKA ÅTGÄRDER – kostnad:

 • Nya uppdrag för Riksbanken, AP-fonderna och Medlingsinstitutet – 0 kr.
 • Kortad arbetsdag – Till del självfinansierande, nettokostnad 11-12 miljarder kr under övergångsperioden (10 år).
 • Jämställdhetsfond för jämställda arbetsgivare – 14 miljarder kr.
 • Höjd garantipension för 100 000 människor (därav 80 % kvinnor) till fattigdomsgränsen – 3,5 miljarder kr.
 • Gratis kollektivtrafik (långsiktigt mål) – 15 miljarder kr.
 • Våldsförebyggande, skydd och behandlande insatser för både utsatta och förövare – 5 miljarder kr.

FÖRSLAG PÅ INTÄKTER – Effekt:

 • Vi vill se över en höjning av skatteuttaget – Varje procentenhets höjning av skatteuttaget ger 36 miljarder kronor. Skatteuttaget idag är 44,5 %; 2000 var det 51,5 %: skillnaden är 219 miljarder (2013).
 • Inför skatt på finanssektorn – EU:s nivå på transaktionsskatten ger 14-18 miljarder kr (2013).
 • Transparens i skatteparadisen – Idag undanhålls enligt Skatteverket minst 46 miljarder kr i årlig skatteinkomst.
 • Miljöanpassa skattesystemet – Höjda skatter på energi, resursanvändning och koldioxidutsläpp ger ca 17 miljarder kr. En miljöskatt på kött om 10 kr/kg ger ytterligare 3,9 miljarder kr.
 • Avskaffa Rot- och Rut-avdrag – Ger ca 17 miljarder kr brutto (2013).
 • Ta bort sänkt arbetsgivaravgift för unga och ta bort sänkt restaurangmoms – Ger 14 respektive 5 miljarder kr brutto i ökade inkomster (2013).
 • Minskade anslag till konventionellt försvar – 10 miljarder kr.
 • Höj arbetsgivaravgiften med 0,5 procentenheter – 7 miljarder kr.
 • Fasa ut jobbskatteavdragen för inkomster över 30 000 kr i månaden – ca 20 miljarder kr.