Var är Feministiskt initiativ?

5 december 2017

Nu går vi snart in i valåret 2018 och opinionsundersökningarna börjar dugga tätt.


Här är tre saker som kan vara bra för dig att veta:

  1. Olika opinionsinstitut har olika regler kring hur höga opinionssiffrorna ska vara inom alternativet ”annat parti” för att de ska nämnas som explicit alternativ. Vi vet t.ex. att SCB har en gräns på 2,5 procent. Vilket i praktiken betyder att Feministiskt initiativ faktiskt skulle kunna ha 2,4
  2. Resultat påverkas av hur frågan ställs. Det kan spela roll att Feministiskt initiativ inte nämns som explicit svarsalternativ, utan som ett öppet alternativ eller under ”annat parti” som svar på frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?”
  3. Opinionsundersökningar sägs spegla opinionen. Men forskning visar att de också i hög grad påverkar eller till och med forma opinionen. Hur det går för partierna i opinionsmätningarna påverkar t.ex. hur medierna i övrigt rapporterar om partierna, och sammantaget påverkar det partierna och förutsättningarna för deras kampanjer. Det har så klart stor betydelse för ett parti som Feministiskt initiativ som redan blir bortprioriterat i medieredaktionernas nyhetsvärdering, p.g.a av att vi inte sitter i riksdagen. Ännu.