Presentation och motiveringar

Valberedningens förslag kommer att behandlas på Feministiskt initiativs partikongress i Västerås den 24-26 mars

Valberedningens förslag kommer att behandlas på Feministiskt initiativs partikongress i Västerås den 24-26 mars

Valberedningen har i enlighet med Feministiskt initiativs stadga föreslagit en styrelse med femton ledamöter, varav två också är partiledare och en är partisekreterare.

 

Partiledare

Gudrun är Gudrun med hela svenska folket och är en av Sveriges största politiska ikoner.

Med erfarenhet som både partiledare, riksdagsledamot och kommunpolitiker har Gudrun en större parlamentarisk ryggsäck än någon annan partiledare. Hennes hjärta brinner för demokratifrågan och den folkbildning som legat till grund för vår feministiska rörelse. Gudrun är en varm, nyfiken och lyhörd ledare men är samtidigt inte rädd för att staka ut vägen och leda partiet framåt. Som Sveriges vassaste politiska debattör är hon ovärderlig för Fi, men även för hela det svenska politiska samtalet.

Partiledare

Victoria är en av de starkast lysande stjärnorna i den svenska antirasistiska rörelsen.

Hon är en engagerande och karismatisk politiker med stor pondus, en viktig förebild och en framgångsrik ledargestalt inom såväl antirasistiska och feministiska som queera folkrörelser. Victoria var en starkt bidragande person i 2014 års fantastiska valrörelse och har etablerat sig som en älskad, enande och nytänkande kraft i partiet.

Victoria är uppvuxen med aktivismen och står nära gräsrötterna, men har kunskapen för att skapa förändring på riksdagens spelplan. Hon har arbetat på EU-nivå med mänskliga rättigheter och arbetat som expertkonsult i frågor om jämställdhet, migration, rättssäkerhet, rasism samt barns rättigheter. Därutöver har hon snart en doktorsexamen om svart feminism och vithet. I en tid där den politiska eliten omfamnar nationalistiska krafter och själva demokratin är under attack kommer Victoria att spela en avgörande roll för framtiden.

Partisekreterare

Maria har varit med i Fi sedan 2006 och haft en mängd olika positioner och ansvarsområden i partiet.

Maria satt i partistyrelsen 2011-2015 där hon ansvarade för politikutvecklingen och var ordförande under succévalrörelsen 2014. Hon är vår bostadspolitiska talesperson men har även kommunpolitisk erfarenhet som ledamot i Stockholm vatten och avfall AB. Maria har en strategisk förståelse för såväl politik som för organisation och brinner för förbättrad intern kommunikation och demokrati. Med sitt lugn och ständigt strategiska hållning är Maria redo för uppdraget som partisekreterare.

Ordförande

Gita har under elva år varit en trygg organisatör, politiker och aktivist som arbetat på alla nivåer i partiet.

Hon har erfarenhet från fyra år i partistyrelsen, där hon bland annat varit ordförande, två valrörelser och från sin tid som vikarierande gruppledare i Fi Stockholm. Gitas yrkesmässiga erfarenhet som projektledare och verksamhetsutvecklare tillsammans med hennes analytiska förmåga kommer att vara ovärderlig i arbetet med att bygga upp och utveckla Fi som organisation. Gitas goda kunskap om partiet och vår politik tillsammans med hennes strävan efter att synliggöra allas kompetenser, skapa en förståelse för gemensamma mål och att leda människor i arbetet mot dessa gemensamma mål gör henne till partistyrelsens självklara ordförande.

Vice ordförande

Maria har mångårig erfarenhet av olika förtroendeuppdrag i Fi, på både lokal och nationell nivå.

Nationell och lokal valberedare, revisor för Fi Stockholm och ersättare i Skuggriksdagsgruppens kulturutskott är några exempel. Till vardags arbetar Maria som biträdande litteratur- och bibliotekschef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Härifrån tar hon med sig sin erfarenhet som arbetsgivare med ansvar för såväl arbetsmiljö och personalfrågor som verksamhetsutveckling och budget. Marias vana av att själv arbeta under en styrelse och vana av att leda och skapa förutsättningar för förändring i en organisation är viktiga ingredienser i den partistyrelse som ska bygga upp ett kansli när vi kommit in i riksdagen.

Sekreterare

Tove har hitintills främst varit engagerad i Fi Göteborg, dels som ledamot i styrelsen men också som förtroendevald revisor i stadsrevisionen för Fi.

Tove är utbildad jurist och revisor med fördjupade kunskaper inom skatte-, straff- och processrätt och har suttit i styrelsen för The European Law Students Association (ELSA), världens största organisation för och av juriststudenter. Toves noggrannhet, juridiska kompetenser och hennes vana av skriftlig kommunikation med bland annat myndigheter och domstolar, gör henne till en exemplarisk sekreterare för styrelsen.

Kassör

Rasmus har varit med och startat Fi STO (Stenungsund, Tjörn och Orust), har varit med i landsbygdsgruppen och är sedan 2015 kassör i partistyrelsen.

Tidigare har Rasmus under tio år suttit som ledamot i Ungdomens Nykterhetsförbund, och har därifrån med sig viktiga kunskaper kring föreningsekonomi, organisationsutveckling och arrangörskap. Rasmus har skapat ordning i Fi:s ekonomi och har en uppenbar förmåga att skapa den ekonomiska överblick vi måste ha för att kunna bygga vår organisation ännu starkare. Att Rasmus dessutom bidrar med ett landsbygdsperspektiv och en omtalad känsla av trygghet i vår partistyrelse ger honom ett självklart fortsatt förtroende.

Europaparlamentariker

Soraya tog Fi in i Europaparlamentet och har bidragit till att utveckla vår politik kring mänskliga rättigheter men också vår EU-politik i stort.

Soraya, som är utbildad folkhögskolelärare, har tidigare bland annat varit med och grundat Agnesbergs folkhögskola. Hon har även ansvarat för nationella minoriteter i Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter. Soraya har i många år varit aktivist i romska frågor och suttit med i regeringens delegation för romska frågor samt regeringens kommission mot antiziganism. Med denna erfarenhet av styrelsearbete och strategisk utveckling samt hennes bredanätverk inom MR- och antirasismrörelsen kommer Soraya att kunna bidra till en viktig politisk utveckling i partiet. En plats i styrelsen för Soraya innebär också ett viktigt erfarenhetsutbyte samt en starkare koppling mellan Brysselkontoret och partistyrelsen, vilket kommer att leda till en förstärkning av hela vår politiska plattform.

Organisation

Stina har varit med i Fi sedan starten och haft många tunga poster i partiet.

Hon har bland annat varit arbetsmarknadspolitisk talesperson, ordförande i partistyrelsen och partiets talesperson. Idag är hon gruppledare i Fi Göteborg och har därmed även skaffat sig kommunpolitisk erfarenhet. Stina är en kunnig, klok och skicklig politiker som besitter stora kunskaper inom frågor som arbetsmarknad, välfärd, pension och HBTQ, för att bara nämna några. Hon har även erfarenhet av internationellt arbete och nätverkande och har varit en av Fi:s främsta representanter utomlands. Stina har hjälpt partiet att nå stora framgångar och detta bör hon få fortsätta med. Med sin ovärderliga erfarenhet och kompetens, sin organisationsvana och sitt entusiasmerande ledarskap bör Stina vara den i partistyrelsen som leder valrörelsen under 2018.

Organisation

Alejandra har varit med och startat upp en lokalförening i nordvästra Skåne och suttit i Fi Skånes styrelse.

I juni 2015 kom hon in som reserv i partistyrelsen och har där bland annat haft ansvar för kommunsamordningen i våra rosa kommuner, den administrativa samordningen av Skuggriksdagsgruppen samt vårt antirasistiska utbildningsprogram och en vidareutveckling av vår intersektionella handlingsplan. Alejandra har en politisk bredd och ser hur vi kan förbättra vår landstingspolitik och få fler engagerade regionalt. Med en god förankring i riksdagspolitiken, regionpolitiken och kommunpolitiken är Alejandra en viktig organisatorisk länk mellan våra politiker på dessa tre olika nivåer.

Organisation

Rojan tog steget till politiken via aktivismen.

Han arbetar sedan flera år för hemlösa EU-medborgares rättigheter på lokal nivå i Stockholm. Som statlig tjänsteman har Rojan också en gedigen kunskap om ekonomisk styrning, bland annat inom det arbetsmarknadspolitiska området. Som ersättare i Stockholm stads arbetsmarknadsnämnd har Rojan numera även värdefulla erfarenheter från kommunpolitik. Med dessa erfarenheter kommer han att kunna leda arbetet med att ge stöd till lokala kommunföreningar som står inför att bygga upp en verksamhet och förbereda sig inför val till kommunfullmäktige.

Organisation

Carmen är en av Sveriges viktigaste röster när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritik.

Hon är vår urfolkspolitiska talesperson men även politisk sekreterare i utrikesutskottet i Skuggriksdagsgruppen. Carmen har en lång styrelseerfarenhet från bland annat Latinamerikagruppen, Forum Syd, Klimataktion, Interfem och Fi Uppsala. Hon har ett stort nationellt och internationellt nätverk bland politiska flyktingar, kvinnor och feminister från Latinamerika, ekofeminister, urfolksfeminister och stora delar av solidaritetsrörelsen. Carmen arbetar till vardags som folkhögskolelärare på solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola i Färnebo och har tidigare i livet arbetat fackligt med jämställdhets- och internationella frågor. Carmen kan, med sin entusiasm och ödmjukhet, stärka våra utbildningsinsatser och det antirasistiska perspektivet i Feministiskt initiativ.

Kommunikation

Amanda, som var med och grundade Fi, är möjligen en av partiets mest respekterade och omtyckta medlem.

Hon har en enorm erfarenhet av kommunikation och organisation från både yrkesliv, föreningsliv och inte minst Fi. Amanda är en stark och entusiasmerande ledare som arbetat med partiets kommunikation under våra samtliga valrörelser. “Ta plats”, de rosa pinnstolarna och de rosa glasögonen på valaffischerna 2014 var alla hennes skapelser. Det är också Amanda som står bakom den inkluderande och fiffiga devisen “Kör och gör”. 2014 var hon dessutom partiets tilltänkta gruppledare i riksdagen och hon har många års erfarenhet från den nationella styrelsen. Det är en stor ära, och innebär en enorm trygghet, att återigen få föreslå Amanda som kommunikationsansvarig i styrelsen inför den stundande valrörelsen.

Kommunikation

Johanna har grundat Fi Landskrona och varit en stark röst i Fi Skåne.

I två år har hon framgångsrikt arbetat först med organisationsutveckling och sedan som en av två kommunikationsansvariga i partistyrelsen. Väl förankrad i organisationen och med en brinnande demokrati-fackla för medlemsgrupper över hela landet har hon visat sig ovärderlig i organisationen. Hon kommer vara en viktig del i kommunikationsarbetet och organisationsutvecklingen i den stundande valrörelsen. Hennes smittande engagemang och kloka ledarskap gör henne självskriven till styrelsen.

Kommunikation

Henrik har varit med och startat upp Fi Härnösand, sitter med i F!KA och är sedan ett år tillbaka pressekreterare för Skuggriksdagsgruppen.

I november 2016 kom han in som reserv i partistyrelsen. Henriks styrka är opinionsbildning, han skriver redan idag artiklar på beställning tillsammans med eller åt våra politiker och ser till så att dessa blir publicerade. Henrik, som till vardags arbetar som administratör och lärare, besitter fackliga kunskaper som styrelsen kommer att behöva framöver. Henriks ambition är att ständigt nå ut till nya målgrupper runt om i hela landet.

Reserv