Valberedningens förslag till revisorer 2019-2021

Ordinarie

Shukra Wall
57 år, Värmdö

Rasmus Åkesson
31 år, Tjörn

Kristin Ivarsson
36 år, Göteborg

Ersättare

Björn Jacobsen
35 år, Knivsta