TOVE ADLERBERTH

Ort: GÖTEBORG Ålder: 38

Ort: GÖTEBORG Ålder: 38

Tove Adlerberth

Tove har tidigare varit styrelseledamot i Fi Göteborg och påbörjar nu sin andra period i partistyrelsen. Tove är jurist och har fungerat som styrelsens vice ordförande. Nu vill Tove omsätta erfarenheterna från valet 2018 till ett lärande för hela organisationen. Tove vill fokusera på partiets medlemsgrupper ska få mer stöd och komma närmare styrelsen, exempelvis genom öppna styrelsemöten. Att bli fler medlemmar är ett annat fokusområde samt ha fokus på att synliggöra maktstrukturer och få verktyg att hantera dessa, även inom vår organisation.