SORAYA POST

Ort: GÖTEBORG/BRYSSEL Ålder: 62

Ort: GÖTEBORG/BRYSSEL Ålder: 62

Soraya Post

Soraya Post

Soraya är partiets EU-parlamentariker sedan 5 år och bidrar med EU-perspektivet i styrelsen och även med kontinuitet, då Soraya fortsätter i styrelsen. Soraya brinner för frågor kring mänskliga rättigheter och är ett av partiets tyngsta namn. Soraya ser att det är viktigt att partiets olika grupper känner samhörighet, att styrelsen har god kontakt med dessa och att styrelsen stärker lokalgrupperna genom att tillhandahålla ett erfarenhetsutbyte. Soraya vill se att Fi tar plats i debatter på alla samhällsnivåer, från det lokala till det globala och fokusera på att jobba mer med civilsamhällets organisationer.