MARIE BERGLIND

Ort: SALA Ålder: 60

Ort: SALA Ålder: 60

Marie Berglind

Marie Berglind

Marie är idag ordförande i Fi Sala och var, fram till årsskiftet, ersättare i kommunstyrelsen i Sala. Marie kommer in i partistyrelsen med sina erfarenheter från den mindre kommunföreningens perspektiv. Marie vill se ett tydligare fokus på lokalföreningarna, både nystartade och de som varit aktiva länge. Marie vill se en strategi som innebär ett uppbyggande underifrån och som ger en stark bas av aktiva medlemmar som gör att de verkligen känner sig redo att ställa upp i val. Marie ser att styrelsen har en viktig roll i att stötta de föreningar som vill ställa upp i valet 2022 och att detta bör ske utifrån lokalföreningens perspektiv, utmaningar och behov.