MARIA STARCK

Ort: STOCKHOLM Ålder: 39

Ort: STOCKHOLM Ålder: 39

Maria Starck

Maria Starck

Maria har arbetat som tjänsteperson med kommunikation på hel- eller deltid för Fi sedan 2013, driver en kommunikationsbyrå och har stor kunskap om Fi:s politik. Byrån har emellanåt haft partiet som uppdragsgivare men det samarbetet upphör innan kongressen.

Maria vill bland annat stärka samarbetet mellan politik och kommunikation inom partiet och har konkreta förslag på hur det kan göras. Ett förslag är att skapa arenor för idéutveckling och diskussion.

Maria vill att styrelsen arbetar strategiskt och delegerar till medlemmar i större utsträckning samt att partiledningen skapar förtroende för sitt arbete genom att vara mer aktiva och synliga inom partiet.