MARIA MÅRSELL

Ort: STOCKHOLM Ålder: 34

Ort: STOCKHOLM Ålder: 34

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Maria är nuvarande ordförande i partistyrelsen och står för kontinuitet i styrelsearbetet. Maria har en vana att leda och skapa struktur under förändringsprocesser, är administrativt lagd och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Maria vill bland annat att styrelsen skapar förutsättningar för en organisation som håller ihop och klarar av att växa samt tar hand om konflikter inom partiet. Maria har tidigare arbetat i bland annat nationella valberedningen och i kulturutskottet och har stor kunskap inom det kulturpolitiska området.