JOHANNA IVARSSON

Ort: LANDSKRONA Ålder: 44

Ort: LANDSKRONA Ålder: 44

Johanna Ivarsson

Johanna Ivarsson

Johanna bidrar med erfarenhet från flera års nationellt styrelsearbete i Fi och lokalt i Fi Landskrona. Johanna har bland annat haft ansvar för kommunikationsfrågorna i styrelsen under den senaste perioden. Johanna vill utveckla Fi som organisation och få fler att bli medlemmar. En fråga Johanna lyfter är att arbeta för att styrelsen ska kunna bli mer strategisk, bland annat genom att förtydliga roller och mandat. Fortsätta folkbildningen och att utveckla sätt att finansiera Fi:s verksamhet är andra fokusområden.