EWELINA AXELL

Ort: JÖNKÖPING Ålder: 40

Ort: JÖNKÖPING Ålder: 40

Ewelina Axell

Ewelina Axell

Ewelina är idag ordförande i Fi Region Jönköping och tidigare ordförande i Fi Jönköping. Ewelina vill se Fi bygga en stark gräsrotsrörelse, där de lokala grupperna är grunden till en hållbar organisation. Ewelina ser behovet av att öka antalet medlemmar i organisationen över hela landet samt att den lokala förankringen är viktig för både delaktighet och engagemang. Ewelina tror också starkt på folkbildning både för att öka kunskapen hos våra medlemmar och potentiella medlemmar men också för samhället i stort och har idéer och förslag för hur Fi kan arbeta för detta.