ANNA RYAN BENGTSSON

Ort: GÖTEBORG Ålder: 34

Ort: GÖTEBORG Ålder: 34

Anna Ryan Bengtsson

Anna Ryan Bengtsson

Anna hittade till Fi efter att ha varit ordförande i presidiet för kongressen år 2013 och 2014. Sedan dess har Anna framförallt varit aktiv i skuggriksdagsgruppen och den tematiska gles- och landsbygdsgruppen. Anna brinner för frågor kring interndemokrati, stad-landrelationen och EU-frågor. Anna vill att partiet gemensamt formulerar strategier underifrån och vill att partistyrelsen ska arbeta med att lyssna in hela organisationen. Deltagande demokrati och att utveckla kongressen är några saker Anna vill fokusera på i styrelsen.