TOKTAM JAHANGIRY

Ort: Malmö Ålder: 45

Ort: Malmö Ålder: 45

Sysselsättning: Utbildare – våld i nära relationer

Toktam är en av våra mesta aktivister som med mod och stort engagemang arbetar för mänskliga rättigheter i alla sammanhang. Hon har i 20 år varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen där hon varit styrelseledamot i ROKS och arbetat aktivt i frågor om migration, sexualitet och hbtq+.

Toktam gör vår politik varje dag när hon engagerar papperslösa och unga nyanlända i partiet eller när hon söker upp kvinnor som inte kan svenska för att hålla homeparty på farsi och dari.

Med sitt engagemang kommer Toktam att förgylla valrörelsen och göra Europaparlamentet mer tillgängligt för väldigt många människor.