STINA SVENSSON

Ort: GÖTEBORG Ålder: 49

Ort: GÖTEBORG Ålder: 49

Sysselsättning: Stödassistent och gruppledare i kommunfullmäktige

Efter flertalet valrörelser, en fullbordad och en påbörjad mandatperiod som ordinarie ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och tolv år i Fi är Stina en av partiets politiska veteraner. I Europaparlamentet krävs erfarenhet av förhandlingar och förmåga att omsätta Fi:s intersektionella politik i praktiken, vilket Stina har fått gedigen erfarenhet av de senaste åren.

Den kommande valrörelsen blir Stinas andra som kandidat till Europaparlamentet. Erfarenheten från 2014 gav en vana att debattera EU-frågor utifrån Fi:s politik. Som ordinarie ledamot i partistyrelsen har Stina även varit extern kontaktperson inom nätverket Brussel’s call to end trafficking and prostitution in Europe. Stina samordnar också det nybildade europeiska nätverket FUN (Feminists United Network Europe).

Med Stinas retoriska förmåga och politiska erfarenhet tar Fi klivet till minst två mandat i Europaparlamentet.