SORAYA POST

Ort: GÖTEBORG Ålder: 62

Ort: GÖTEBORG Ålder: 62

Sysselsättning: Europaparlamentariker

Efter fem år i Europaparlamentet har Soraya byggt upp den erfarenhet och de nätverk som krävs för att vår feministiska och antirasistiska politik ska få så stor påverkan som möjligt på EU-politiken.

Soraya brinner för frågor kring mänskliga rättigheter och är ett av partiets tyngsta namn. Inför den kommande mandatperioden vill hon fördjupa arbetet inom de frågor som hon redan har jobbat med under de senaste fem åren samt öka fokuset på miljö- och klimatfrågan inom EU. Hon vill se att Fi tar plats i debatter på alla samhällsnivåer, från det lokala till det globala och fokusera på att jobba mer med civilsamhällets organisationer.