JOAKIM MÅNSSON BENGTSSON

Ort: Lund Ålder: 26 år

Ort: Lund Ålder: 26 år

Sysselsättning: Utvecklingsledare

Joakim är sedan sju år tillbaka aktivist i människorättsfrågor. Han har varit kommunpolitiker i Lund och praktiserat på Fi:s kansli i Bryssel.

Joakims aktivistiska gärning har kretsat mycket kring EU-medborgare som lever i utsatthet, HBTQ-frågor, MR-frågor i allmänhet samt klimat- och energifrågor. Dessa frågor är i allra högsta grad relevanta att driva även på europeisk nivå.

Med Joakims insiktsfulla engagemang kommer Fi:s politik på ett förtjänstfullt sätt att lyftas och få genomslag