JAIME GOMEZ

Ort: Höör Ålder: 58

Ort: Höör Ålder: 58

Sysselsättning: Dataingenjör

Efter 40 år som politiskt aktiv, både som aktivist och numera som politiker för Fi, har Jaime skaffat sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna navigera och skapa förändring inom EU:s politiska system.

Jaime är sedan några år tillbaka som partiets utrikespolitiska talesperson samt ordförande för Skuggriksdagsgruppens utrikespolitiska utskott där han visat stor kunnighet i globala feministiska, antirasistiska och postkoloniala maktförhållanden.

Med sina träffsäkra politiska analyser är han ett självklart toppnamn i Fi:s arbete för ett EU som präglas av feminism och antirasism.