Europaparlamentslista 2019

Ort: GÖTEBORG Ålder: 62

Sysselsättning: Europaparlamentariker

Efter fem år i Europaparlamentet har Soraya byggt upp den erfarenhet och de nätverk som krävs för att vår feministiska och antirasistiska politik ska få så stor påverkan som möjligt på EU-politiken.

Soraya brinner för frågor kring mänskliga rättigheter och är ett av partiets tyngsta namn. Inför den kommande mandatperioden vill hon fördjupa arbetet inom de frågor som hon redan har jobbat med under de senaste fem åren samt öka fokuset på miljö- och klimatfrågan inom EU. Hon vill se att Fi tar plats i debatter på alla samhällsnivåer, från det lokala till det globala och fokusera på att jobba mer med civilsamhällets organisationer.

Ort: GÖTEBORG Ålder: 49

Sysselsättning: Stödassistent och gruppledare i kommunfullmäktige

Efter flertalet valrörelser, en fullbordad och en påbörjad mandatperiod som ordinarie ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och tolv år i Fi är Stina en av partiets politiska veteraner. I Europaparlamentet krävs erfarenhet av förhandlingar och förmåga att omsätta Fi:s intersektionella politik i praktiken, vilket Stina har fått gedigen erfarenhet av de senaste åren.

Den kommande valrörelsen blir Stinas andra som kandidat till Europaparlamentet. Erfarenheten från 2014 gav en vana att debattera EU-frågor utifrån Fi:s politik. Som ordinarie ledamot i partistyrelsen har Stina även varit extern kontaktperson inom nätverket Brussel’s call to end trafficking and prostitution in Europe. Stina samordnar också det nybildade europeiska nätverket FUN (Feminists United Network Europe).

Med Stinas retoriska förmåga och politiska erfarenhet tar Fi klivet till minst två mandat i Europaparlamentet.

Ort: Höör Ålder: 58

Sysselsättning: Dataingenjör

Efter 40 år som politiskt aktiv, både som aktivist och numera som politiker för Fi, har Jaime skaffat sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna navigera och skapa förändring inom EU:s politiska system.

Jaime är sedan några år tillbaka som partiets utrikespolitiska talesperson samt ordförande för Skuggriksdagsgruppens utrikespolitiska utskott där han visat stor kunnighet i globala feministiska, antirasistiska och postkoloniala maktförhållanden.

Med sina träffsäkra politiska analyser är han ett självklart toppnamn i Fi:s arbete för ett EU som präglas av feminism och antirasism.

Ort: Malmö Ålder: 45

Sysselsättning: Utbildare – våld i nära relationer

Toktam är en av våra mesta aktivister som med mod och stort engagemang arbetar för mänskliga rättigheter i alla sammanhang. Hon har i 20 år varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen där hon varit styrelseledamot i ROKS och arbetat aktivt i frågor om migration, sexualitet och hbtq+.

Toktam gör vår politik varje dag när hon engagerar papperslösa och unga nyanlända i partiet eller när hon söker upp kvinnor som inte kan svenska för att hålla homeparty på farsi och dari.

Med sitt engagemang kommer Toktam att förgylla valrörelsen och göra Europaparlamentet mer tillgängligt för väldigt många människor.

Ort: Lund Ålder: 26 år

Sysselsättning: Utvecklingsledare

Joakim är sedan sju år tillbaka aktivist i människorättsfrågor. Han har varit kommunpolitiker i Lund och praktiserat på Fi:s kansli i Bryssel.

Joakims aktivistiska gärning har kretsat mycket kring EU-medborgare som lever i utsatthet, HBTQ-frågor, MR-frågor i allmänhet samt klimat- och energifrågor. Dessa frågor är i allra högsta grad relevanta att driva även på europeisk nivå.

Med Joakims insiktsfulla engagemang kommer Fi:s politik på ett förtjänstfullt sätt att lyftas och få genomslag

Gudrun Tiberg

Gudrun Tiberg

GUDRUN TIBERG

Sysselsättning:
Journalist/fritidspolitiker
Ort: GÖTEBORG
Ålder: 73