ROJAN KARAKAYA

Ort: STOCKHOLM Ålder: 26

Ort: STOCKHOLM Ålder: 26

Rojan Karakaya

Rojan Karakaya

Rojan är ledamot i sittande styrelse och har varit ersättare för Fi i arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad. Rojan vill bidra till ett långsiktigt organisationsbyggande arbete och har goda sakpolitiska kunskaper inom bland annat. ekonomiområdet. Rojan ser ett behov av att arbeta mer med och tydligare knyta ideella aktivistorganisationer till Fi. Det kan handla om kvinno- eller ungdomsjourer och mötesplatser för flyktingar m.fl.