MIRIAM GRANT KING

Ort: STOCKHOLM Ålder: 34

Ort: STOCKHOLM Ålder: 34

Miriam Grant King

Miriam Grant King

Miriam arbetar bland annat som utbildare vid Byrån mot diskriminering i Östergötland och är sedan hösten 2018 nämndeman för Fi vid Solna Tingsrätt. Miriam var även aktiv under valrörelsen i Stockholm. Miriam vill bland annat bidra till att styrelsen skapar ramar och förutsättningar för att lokalgrupperna ska kunna växa och bli stabila. Miriam ser ett behov av att skapa arbetsgrupper och en kommunikationsplan med syfte att förenkla och förtydliga Fi:s politiska plattform, vilken ska kunna anpassas utifrån lokala förutsättningar.