MIKAELA SUNDIN

Ort: STOCKHOLM Ålder: 27

Ort: STOCKHOLM Ålder: 27

Mikaela Sundin

Mikaela Sundin

Mikaela har bidragit till det strukturerade arbetet som legat till grund för Kulturutskottets politikutveckling. Mikaela har även fungerat som stöd för riksdagskandidater i valrörelsen genom att ta fram debattartiklar. Mikaela vill bidra till att effektivisera och skapa strukturer som skapar ett ökat hållbart engagemang och en utvecklad feministisk organisationskultur. Mikaela har stora föreningskunskaper, arbetar i en ungdomsorganisation och tillför också ett ungt perspektiv.