MARIA SVENSSON

Ort: KUNGÄLV Ålder: 51

Ort: KUNGÄLV Ålder: 51

Maria Svensson

Maria Svensson

Maria har en bred erfarenhet i partiet som styrelseordförande i Fi Västra Götaland, styrelseordförande i partistyrelsen, utbildningspolitisk talesperson, samordnare i utbildningsutskottet samt samordningsansvarig i Almedalen 2018. Maria menar att Fi behöver bli djärvare och att fler personer behöver initiera debatter. Maria tycker det är viktigt att vi fortbildar oss internt och att vi har en transparent organisation där vi breddar demokratin genom exempelvis rådslag.