MALIN VAGNÉR

Ort: LUND Ålder: 27

Ort: LUND Ålder: 27

Malin Vagnér

Malin Vagnér

Malin sitter i styrelsen för Fi Lund och satt tidigare Fi studenters nationella styrelse, har varit samordnare i Trygghetsgruppen och är politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens justitieutskott. Malin kan bidra med kunskaper om styrelsearbete och de regelverk som styr detta och har kunskaper inom föreningsrätt, mötesteknik och politisk verksamhet. Malin har också stor erfarenhet av dokumentations- och organisationsutveckling. Malins politiska hjärtefrågor är rättspolitik och bostadspolitik.