LEIA NORDIN

Ort: UPPSALA Ålder: 30

Ort: UPPSALA Ålder: 30

Leia Nordin

Leia Nordin

Leia är ordförande i Fi Uppsala och har erfarenhet av styrelsearbete även från en studentförening. Leia vill utveckla organisationen och politiken genom att ta tillvara medlemmarnas engagemang, stärka lokalgrupperna och påverka samhället med folk- och opinionsbildning. Leia vill se mer aktivistarbete, mer aktivitet på sociala medier och också utveckla kommunikationen och samarbetet mellan lokalgrupperna.