Tove Adlerberth

Ålder vid kongressen
36 år
Bostadsort
Olofstorp, Göteborg
Sysselsättning
Jurist på en statlig myndighet
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag har varit politiskt aktiv från och till under större delen av mitt liv. Mitt engagemang har till störst del varit av feministisk karaktär, och jag har alltid engagerats i frågor som rör jämställdhet och jämlikhet. Sedan början av 2014 har jag varit aktiv inom Fi Göteborg. Jag har för närvarande ett förtroendeuppdrag för Fi GBG som lekmannarevisor på Stadsrevisionen i GBG. Jag har under 2015 suttit som ledamot i styrelsen för Fi GBG. Jag har alltid haft ett intresse av samhällspolitiska/rättsliga frågor och som 25 åring började jag att läsa på juristprogrammet i Göteborg. Sen examen har jag arbetat främst med frågor av skatterättslig karaktär.

Varför kandiderar du?
En av de främsta anledningarna för mig är att om vi ska kunna bygga en hållbar värld så är jämlikhet och jämställdhet de enda vettiga och möjliga tillvägagångssättet. Jag är också rent ut sagt oerhört trött på de orättvisor som patriarkatet genererar och som på ett eller annat sätt drabbar hela mänskligheten. Jag är därför engagerad i Fi, då jag ser att Fi har möjligheten, viljan och kraften att kunna förändra den politiska agendan som råder i Sverige (och i förlängningen världen) genom att sätta fokus på frågor som jämlikhet/miljö/mänskliga rättigheter mm. Jag kandiderar därför till styrelsen för att jag vill vara med och bidra med mitt engagemang och med de kunskaper jag besitter.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
I ett styrelsearbete kan jag bidra med dels med mina kunskaper inom olika rättsområden, men också med mitt engagemang och intresse för olika frågor.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Som ledamot inom styrelsen så skulle jag vilja arbeta med utveckling av vår politik. Ett område som intresserar mig och som jag särskilt vill utveckla inom Fi är vår landsbygdspolitik. Likaså vill jag arbeta för en utveckling och en hållbar utformning av vår skatterättsliga politik. Jag har också ett stort intresse för medlemsfrågor och brinner för frågor om hur vi kan verka för att nå ut till fler medlemmar och vad vi ska göra för att vårda befintliga medlemmars engagemang.