Stina Svensson

Ålder vid kongressen
47 år
Bostadsort
Västra Frölunda, Göteborg
Sysselsättning
Bostödjare Socialtjänsten
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag hade den mesta av mina grundskoleår i Skäggetorp, Linköping. I tonåren blev jag klar med att jag var lesbisk och jag möttes av äckel från många. Här någonstans vaknade mitt engagemang för rättvisa. Jag hade mina erfarenheter som utgångspunkt från början, men genom möten med andra och genom kunskap om olika maktstrukturer kunde jag höja blicken se att det inte enbart handlade om mig och min egen kamp för rättvisa. Jag flyttade till Göteborg efter min teaterutbildning på Ingesunds folkhögskola -93. Det är inom omsorgen som elevassistent, vårdbiträde och bostödjare som jag har haft mina flesta arbetsår. Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete och har facklig utbildning i arbetsrätt.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar igen för jag känner ny energi att ta mig an styrelsearbete och vara en del av organisationen på nationell nivå i en ny valrörelse.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har tidigare varit ledamot i partistyrelsen från 2009-2015. Jag var också under en period partistyrelsens ordförande och sen partiledare (då talesperson). Jag har varit arbetsmarknadspolitisk talesperson i Skuggriksdagsgruppen. Jag är sedan september 2014 gruppledare för Feministiskt initiativ Göteborg.

Mina styrelseerfarenheter utanför Fi:
Facklig representant (Kommunal) i lokal samverkansgrupp (LSG) med enhetschefer inom Funktionshinder Askim/Frölunda/Högsbo. Göteborg
Ledamot i styrelsen för då nystartade Göteborgs rättighetscenter (2011-2012)

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Min långa erfarenhet av styrelsearbete, organisering av valkonferenser, valrörelser, arrangemang för Fi och mina kommunpolitiska och förhandlings erfarenheter fackligt och som gruppledare i Göteborg vill jag arbeta dels med politikutveckling och organisera utåtriktat arbete. Exempelvis valrörelse, samarbeten nationellt och/eller internationellt.