Soraya Post

Ålder vid kongressen
60 år
Bostadsort
Göteborg/Bryssel
Sysselsättning
Europaparlamentariker
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Romsk människorättsaktivist och feministisk politiker.

Varför kandiderar du?
Jag tror och hoppas att jag har en del att bidra med. Har varit engagerad och insatt i MR-frågor i ungefär 30 år. Har också lärt mig mycket om politikens villkor under de senaste tre åren. Tror att jag kan bidra med ett europeiskt och internationellt perspektiv på politiken, kunskap om parlamentariskt arbete, sakpolitisk kompetens, en kommunikativ förmåga och egna erfarenheter av att få mina mänskliga rättigheter kränkta (jag har bl.a. varit registrerad av polisen enbart pga. min etnicitet). Dessutom känns det naturligt att sitta i styrelsen när jag redan är en av Feministiskt initiativs ledande företrädare.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har stor vana av styrelsearbete med bred erfarenhet av civilsamhälle och byråkrati i Sverige. Dessutom har tiden i Europaparlamentet gett mig en bred politisk bas och en stark internationell position utifrån vilken jag kan påverka EU:s MR-politik.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Talesperson i EU-frågor, FN-frågor, minoritetsfrågor, ursprungsbefolkningar. Jag är också engagerad i frågor om funktionsvariationer, hbtq, fredsarbete, våld och säkerhet etc.

Länkar till sociala medier