Shilan Hasan

Ålder vid kongressen
44 år
Bostadsort
Örebro
Sysselsättning
Arbetsförmedlare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
I dagsläget arbetar jag som etableringshandläggare för nyanlända som behöver hjälp och stöttning för att etablera sig i samhället och på den svenska arbetsmarknaden specifikt. Jag har universitetsutbildning med inriktning på systemvetenskap och många års arbetslivserfarenhet inom ett antal branscher. Jag är född 1973 och uppvuxen i mellanöstern. Min barndom är präglad av ett ojämställt och ojämlikt samhälle. Ett samhälle som systematiskt diskriminerat människorna. Trots detta har jag försökt vara en målmedveten person som ändå haft turen att kunna få tänka fritt och göra mina egna val i livet. Tack vara min familj som jag växte upp i är jag nu en person som har ett brett perspektiv på livet.

Varför kandiderar du?
Det är viktigt med demokrati och åsiktsfrihet för att få ett öppet och rättvist samhälle att leva i. Feministiskt initiativ är ett parti som är nödvändigt i det politiska klimatet i Sverige först och främst och även i hela världen. Det feministiska perspektivet behöver ta en större plats i människors tänkande för att skapa ett dynamiskt samhälle byggd på jämställdhet och jämlikhet.

Jag vill vara en av de röster som ska utveckla partiet organisatoriskt och politiskt. Mitt intresse och engagemang för politiken är så stort att jag vill lägga mycket av min fritid på detta uppdrag. Jag vill genom internt samarbete se Feministiskt initiativ som ett riksdagsparti år 2018 och framåt.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är en positiv och glad person som är målmedveten och eftertänksam. Min feministiska syn är bred och intersektionell. Jag är analytisk och bygger mina åsikter på fakta. Jag har engagemang att hela tiden skaffa mig kunskaper och erfarenheter för att föra partiet framåt politiskt. Min bakgrund och nuvarande omgivning kan bidra till att öka partiets medlemmar och nya röster. Jag är en av de feministiska rösterna som bor i Örebro kommun där vi kan sprida vår politik med målet att komma in i kommunfullmäktiga valet 2018. Jag tror på att samarbete och aktivism är några av de bästa och demokratiska sätten för att utveckla organisationer. Jag tänker långsiktigt och avsätter tid för uppdraget.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag önskar fortsätta med min nuvarande roll som ledamot i styrelsen. Jag är även med och jobbar i rekryteringsgruppen inom partiet, vilket jag vill fortsätta med för att identifiera och tillföra paritet goda kompetenser på alla politiska områden. Min flexibilitet och positivism gör att jag kan anpassa mig och ta andra uppdrag inom styrelsen om det behövs vid oförutsägbara situationer. Jag kan jobba självständigt men även i grupp.

Länkar till sociala medier