Rojan Karakaya

Ålder vid kongressen
25 år
Bostadsort
Stockholm
Sysselsättning
Tjänsteman på Ekonomistyrningsverket
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag har varit aktivist i impopulära människorättsfrågor, främst gällande romska utsatta EU-medborgare i Stockholmsområdet. Min aktivism har varit praktisk och politisk – jag har ledsagat (och tolkat för) folk till sjukhus, polis och socialtjänst, och jag har skrivit debattartiklar och lobbat mot politiker på kommunal-, landstings- och riksdagsnivå. Den praktiska aktivismen har gett mig förståelse för vilket helvete det är att vara fattig och icke-medborgare, och den politiska har gett mig insikt i vilka incitament som styr politiker och större samhälleliga institutioner.
Jag har också en kortare tid varit kommunpolitiker för Fi i Stockholm, där jag sitter i kommunens arbetsmarknadsnämnd.

Varför kandiderar du?
När jag var aktivist hade jag aldrig några ”stora mål” – jag ville inte rädda världen, utan bara fixa några enkla problem som jag såg i min närhet, ibland kopplade till aktiv rasism, och ibland kopplat till att icke-vita (och framförallt romer) är bland de minst prioriterade grupperna i svensk politik.

Fi är det parti som ligger mig närmast i ideologi, men det finns fortfarande ett stort behov av konkretisering av vår politik i dessa frågor. Jag vill hjälpa till i det arbetet, och också bidra med att stärka lokala partiorganisationer, eftersom så många viktiga frågor bestäms på lokal nivå.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har gott om kunskaper kring kommunpolitik från min aktivism och mitt politikeruppdrag, och goda kunskaper om statens förvaltning (och särskilt statsbudgeten och skattesystemet) från mitt yrke. Jag har jobbat i flera politiska (ej partipolitiska) aktivistorganisationer, såväl som opolitiska lokalorganisationer. Jag har suttit i styrelsen för flertalet av dem och har bra styrelsevana. Jag har också ett starkt intresse för lokal organisering, vilket jag tror kan vara av nytta till den kommande valkampanjen då vi kommer behöva starta upp på flera mindre orter.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill vara ordinarie ledamot, och jobba med politik och/eller organisation.