Rasmus Åkesson

Ålder vid kongressen
30 år
Bostadsort
Hjälteby, Tjörn
Sysselsättning
Föräldraledig Distributionselektriker
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är en glad och lugn person som trivs på landet. I styrelsearbete är jag inlyssnande och inkluderande. Min erfarenhet har jag främst skaffat genom många års engagemang i Ungdomens Nykterhetsförbund och min drivkraft grundar sig respekt och rättvisa.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar för spänningen i uppdraget och möjligheten att få vara med och leda något jag tycker om.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har suttit som kassör den senaste mandatperioden och har god inblick i hur det har fungerat. Många års erfarenhet av ideellt styrelsearbete.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kassör/vice kassör