Pernilla West

Ålder vid kongressen
24 år
Bostadsort
Lund
Sysselsättning
Student och partiföreträdare för F! Lund
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är socionom och studerar nu till statsvetare samtidigt som jag jobbar som partiföreträdare för F! Lund. Sedan jag var liten har jag varit intresserad av politik. Jag växte upp med en ensamstående mamma och fick lära mig hur orättvist samhället är mot kvinnor med låg socioekonomisk status. Jag diskuterade ofta med vänner och familj utan att veta att det var feminism jag pratade om. Jag lärde mig om feminism genom att googla, läsa artiklar, debattera på Facebook och gå i demonstrationståg. Efter gymnasiet ville jag göra mer åt orättvisorna i samhället så jag började på Socionomprogrammet. Där insåg jag att något måste göras åt orättvisorna innan de sker, så jag engagerade mig i F!

Varför kandiderar du?
Så länge jag minns har jag brunnit för feminism och antirasism. Mitt personliga engagemang har lett mig till F! där jag fått möjligheten att utveckla min passion för politik ännu mer. Jag vill använda det jag kan och gör för F!:s bästa, det har jag vetat i tre år nu. Det är genom F! jag vill och vet att jag kan hjälpa till att förändra samhället. Det är dags att jag sprider min kunskap och mina erfarenheter så att det kan komma till mer nytta för fler.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är väl insatt i kommunpolitik och rikspolitik, som socionom, kommunpolitiker, partiföreträdare och politisk sekreterare i socialutskottet. Jag är insatt i internationell politik och läser det i min statsvetenskapsutbildning. Min breda kunskap och mina erfarenheter kan bidra med mycket till styrelsen. Som föreläsare i feministisk argumentation är jag van vid att tala och hjälpa andra att tala och argumentera.  Jag har haft ansvar för F! Lunds politiska organisation, förhandlat med andra partier och gjort en kommunal budget. Jag har arbetat med kommunpolitik och rikspolitik, är bra på att argumentera, debattera, skriva artiklar och på annat sätt förmedla F!:s politik både inåt och utåt.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill i styrelsen arbeta med politik, kommunikation eller kommunsamordning. Som insatt i politik på samtliga nivåer har jag mycket att bidra med i F!:s politikutveckling. Jag är bra på att hjälpa andra med att kommunicera vår politik och har hållit i föreläsningar och studiecirklar på området feministisk argumentation. Som talesperson och partiföreträdare har jag kontinuerligt haft kontakt med media. Jag har ansvarat för F! Lund när vi styrt kommunen i minoritetsstyre och suttit i opposition, lagt kommunala budgetar och hjälpt andra kommuner i deras arbete. Med mig som kommunsamordnare kan de andra lokalavdelningarna få hjälp av någon som vet och varit med om det de går igenom.

Länkar till artiklar och intervjuer