Myriam Gomez Lattes

Ålder vid kongressen
49 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Personlig assistent och student
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jobbar som personlig assistent sedan 10 år. Dessförinnan har jag jobbat som undersköterska inom äldrevårdsomsorgen under 20 år. De senaste 14 åren har jag jobbat natt.

Påbörjade universitetsstudier för ett antal år tillbaka, från början var det tänkt som ett sidospår i mitt liv, främst för att gymnastisera mina hjärnceller, bestämde mig dock för att ta en examen i statskunskap efter en lyckad B-uppsats i genus. Förhoppningen är att kunna fortsätta denna givande resa.

Lever i en kärleksfull familjekonstellation bestående av mina två barn, min man och massor av älskad släkt. ”Vi kan och vi gör” är ledorden.

Varför kandiderar du?
Blir ständigt påmind om hur klass, kön och strukturell rasism samverkar och förstärker förtryckande maktrelationer som så många av oss tvingas leva i och under. All diskriminering påverkar våra liv och våra kroppar på ett högst konkret plan, som om det inte vore nog, så osynliggör de rådande strukturerna även hur missgynnandet av vissa grupper är förutsättningen och basen för den normerande klicken att bygga sina privilegier på. Klass, rasism, sexism, funkofobin och heteronormen har länge nog genomsyrat vår historia. Jag är innerligt trött på dess konsekvenser och all det våld dessa normer åsamkar oss och våra samhällen. Ser inget annat alternativ till förändring än att ge det jag kan.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min fasta övertygelse att vi är illa tvungna att få till en strukturell förändring. Jag står inte ut med att se hur de patriarkala, rasistiska, konservativa och auktoritära krafterna vinner mark i den politiska agendan än en gång. För mig handlar det om att organisera oss eller ge upp, sista alternativet finns inte på kartan. Jag vill veta att en gränsöverskridande värld, fri från all slags våld är fullt möjligt och att det är upp till oss att göra verklighet av.
Jag är väl insatt i vår ideologi och har ägnat de sista åren åt vår organisation. Besitter en stor dos tålamod och massor av kärlek.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Politikutveckling. Känner att vår intersektionella utgångspunkt avkräver oss konkret handling. Vår förändringsambition är stor och viktig, men även svår att förverkliga, främst för att många av oss lever priviligierade liv och förlitar oss på vår goda vilja. Det är svårt men nödvändigt att vara norm- och maktkritiska.  Upplever att jag förhoppningsvis kan tillföra, förutom engagemang, en stor dos av egna erfarenheter och kunskap kring hur samhälleliga strukturer såsom klassbakgrund, sexism och rasism samverkar och förstärker den diskriminerande mallen vi har att förhålla oss till. Tänker att teorin mår bra av att finna stöd och reflektera sig i reella erfarenheter.