Maria Mårsell

Ålder vid kongressen
32 år
Bostadsort
Hägersten, Stockholm
Sysselsättning
Biträdande Litteratur- och bibliotekschef
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag har sympatiserat med Fi sedan partiet grundades. Mitt aktiva engagemang började på valdagen 2010 då det stod klart att Sverigedemokraterna skulle ta sig in i riksdagen. Sedan dess har jag bl.a. suttit i valberedningen på såväl lokal som nationell nivå. För närvarande är jag ersättare i Kulturutskottet och revisor i Fi Storstockholm.

I mitt yrkesliv är jag biträdande Litteratur- och bibliotekschef på Kulturhuset Stadsteatern. Vid sidan av detta är jag förläggare på egna bokförlaget CLP Works. Jag har en dubbel magisterexamen i litteraturvetenskap och estetik och har tidigare arbetat som produktionschef, drivit en litteraturtidskrift samt frilansat som kulturskribent och redaktör.

Varför kandiderar du?
Jag vill ställa min arbetskapacitet, min organisatoriska förmåga och min erfarenhet som chef/arbetsgivarrepresentant med verksamhets-, arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar till förfogande. I min yrkesroll är jag chef för fyra specialbibliotek med personalansvar för tjugofem medarbetare. Jag sitter även i bolagets ledningsgrupp. Dessa erfarenheter är av betydelse när vi tar plats i riksdagen och styrelsen blir arbetsgivare. Jag arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete genom att coacha och motivera andra. Jag vill också bidra med min organisatoriska förmåga och vana av att leda och skapa struktur under förändringsprocesser.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min erfarenhet av arbetsmiljö- och personalansvar. När vi tar plats i riksdagen blir styrelsen arbetsgivare och med det följer ett arbetsmiljöansvar och behov av systematiskt, förebyggande, arbetsmiljöarbete – något jag är väl förtrogen med. I övrigt är jag administrativt lagd, har en fallenhet för projektledning och bär på stor kunskap om det kulturpolitiska området. Kännetecknande för mig som person är att jag har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Jag analyserar situationer och blickar framåt. När vi inte tog oss ända in i riksdagen i valet 2014 var min första tanke: ”då jobbar vi på i fyra år till!”.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
En administrativ, arbetsledande eller organisatorisk roll. Det är där jag själv kan se att mina kunskaper och erfarenheter kan komma Fi och styrelsen till störst nytta, men jag är inte främmande för andra roller om behov finns.