Kajsa Axelsson

Ålder vid kongressen
32 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Student
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag var frustrerad när jag gick med i F! 2013. Mitt engagemang för allas lika värde behövde få ett utlopp. Plötsligt var jag med i en rörelse som ville förändra världen! Jag drivs av en vilja att göra världen bättre och visa att en annan värld är möjlig. Från början är jag Europavetare, och har bl.a. jobbat inom kundtjänst på ett medicin-tekniskt bolag, men är nu student igen på heltid. Jag inledde min F!-resa med att sitta i F! Skånes styrelse, där jag arbetade med den regionala valrörelsen. Sedan valet har jag suttit i F! Malmös styrelse på ett kommunikationsmandat, och jag har varit engagerad i den grupp som stöttat de rosa politikerna i Malmö.

Varför kandiderar du?
Mitt politiska engagemang kommer från en vilja att förändra det jag inte tycker fungerar. Att det blev just F! handlar om den politiska viljan att utmana traditionella mönster till förmån för något mer inkluderande. Efter drygt tre år på lokal och regional nivå främst i form av styrelse-arbete funderade jag på vad nästa steg skulle bli för min del när två personer som jag respekterar mycket ville nominera mig till partistyrelsen. En bred styrelseerfarenhet, en vilja att ta det jag lärt mig till nästa nivå och ett stort engagemang har fått mig att acceptera nomineringen. Jag tror att jag kan bidra till F!s fortsatta resa framåt och hjälpa till att hantera det som uppstår längs vägen.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har erfarenhet från styrelsearbete i tre olika styrelser, F! Malmö, F! Skåne och min bostadsrättsförening. Den erfarenheten har både gett mig den formella vanan, men också låtit mig utvecklas inom områdena kommunikation, information och organisation. Jag vet vad det innebär för en förening att ha anställda och har erfarenhet av att ha ansvar i en förening med både stor och liten budget. I F! Malmö har jag också supportat politiken i kommunfullmäktige, och har därför en bild av hur en kommunförening fungerar och vad som behövs i form av stöd från nationellt håll. Jag är bra på att jobba praktiskt, är en obotlig optimist, nyfiken och inte rädd för att ta beslut.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag tror att jag skulle kunna passa på flera positioner utifrån min erfarenhet, men har absolut mest erfarenhet från kommunikations-/informationsområdet. Jag har också erfarenhet av intern organisation i form av att skapa interna arbetsprocesser, både från valkampanjarbetet, F! Malmö efter valet och från mitt arbetsliv, och en kunskap om vad en kommunförening behöver i form av stöd och hjälp.