Joakim Månsson Bengtsson

Ålder vid kongressen
24 år
Bostadsort
Lund
Sysselsättning
Verksamhetsutvecklare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är född i en by utanför Lund var jag också tillbringat största delen av livet men bor numera i stan. Det har varit otroligt intressant och lärorikt att se och uppleva skillnaderna samt utmaningarna mellan och inom landsbygd och stad. Jag flyttade från landsbygden av flera anledningar men framförallt mot bakgrund till att jag vantrivdes i den normativa box som en förväntades tillhöra.

I Lund har jag haft äran att starta upp Lunds första Pride och öppna Skånes första härbärge för EU-medborgare i utsatthet. Tas ett steg för mänskliga rättigheter i Lund följs det av tusentals personer. Just den medmänskliga kärleksfulla kraften är det vackraste jag upplevt. Jag tror på solidariteten ♥

Varför kandiderar du?
För det första är jag väldigt ödmjuk inför de som nominerat mig och som tror att jag skulle göra nytta i styrelsen. Jag tycker att styrelsearbete är roligt, lärorikt , viktigt och jag skulle vilja göra allt jag bara kan för F!. Jag hoppas och tror jag kan bidra med något utifrån de erfarenheter jag har fått av styrelsearbeten under de 6 år jag engagerat mig i miljö-, kultur-, människorätts- och djurrättsföreningars styrelser.

F! ska in i riksdagen, kommungrupper stöttas och fler engageras i vår kärleksfulla kamp. Det är livsviktigt för inte minst flyende men också andra grupper av utsatta medmänniskor. Med kärleken som drivkraft :)

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag skulle säga att styrkan för uppdraget som styrelseledamot skulle vara mina erfarenheter av styrelsearbete inom flera olika organisationer. Jag har erfarenhet av att vara ordförande vilket inneburit ett särskilt ansvar för personal, arbetsmiljö, miljön under styrelsemöten och är en lyssnande roll. Jag tycker struktur är otroligt viktigt för en fungerande styrelse med pronomenrundor, talarlistor och högt i tak med konstruktiva diskussioner. Jag tänker att en styrka även skulle kunna vara att jag genom mitt engagemang har jag goda kontakter och breda nätverk med organisationer som för oss är viktiga att såväl ha kommunikation med och lyssna på.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag är öppen för diskussion med resterande styrelse om jag väljs till ledamot kring i vilken roll jag skulle göra störst nytta för styrelsens arbete och lyssna in vad andra valda kandidater har för preferenser.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer