Henrik Byström

Ålder vid kongressen
37 år
Bostadsort
Härnösand
Sysselsättning
Lärare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
37-åring boendes i Härnösand där jag arbetar som lärare på en friskola (driftsform: ideell förening utan vinstintresse – såklart). Undervisar just nu i SO-ämnena på lågstadiet och i Hem- och konsumentkunskap på mellan- och högstadiet, samt jobbar administrativt i ledningsgruppen och är adjungerad personalrepresentant i skolans styrelse.
Partimedlem i fem år, pressekreterare i Skuggriksdagsgruppen sedan ett drygt år tillbaka och styrelseledamot i F! sedan december 2016. ”

Varför kandiderar du?
Min drivkraft och anledningen till att jag valt att engagera mig politiskt är främst att jag vill se ett rättvisare Sverige med minskade klyftor och utrotad diskriminering och rasism. Jag var tidigare medlem i Vänsterpartiet, men när jag upptäckte F! runt 2010 har det varit ett självklart val för mig. Framför allt att den intersektionella analysen lyfts fram så tydligt tilltalade mig. Att få ett förnyat förtroende som ledamot av partistyrelsen och därmed fortsätta kunna delta i att vara med att utveckla partiet och styra det mot riksdagen 2018 skulle vara en minst sagt inspirerande uppgift.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Ett brett allmänpolitiskt intresse och viljan att förändra samhället till mer rättvist och inkluderande är grunden till varför jag vill fortsätta med styrelseuppdraget i F!. Jag har erfarenhet från styrelsearbete inom fackföreningsrörelsen (kassör) samt friskolevärlden. Journalist och lärare är de två yrken jag arbetat med, vilket gör att skolfrågor och kommunikation är det som ligger mig närmast.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kommunikations- och opinionsarbete samt att arbeta med att vidareutveckla politiken är vad jag i första hand vill göra om jag får välja fritt. Med tanke på att jag varit kassör en tid i en fackföreningsstyrelse är detta något jag också kan tänka mig att ha en roll inom.